Опитування

Як часто ви берете участь у конференціях?
 

Погода

Погода в Львове

Шановний авторе, ознайомтеся, будь ласка, з порядком подання та правилами оформлення статті в науковий журнал.

  • Ви відправляєте статтю, заповнюєте відомості про автора.
  • Після отримання реквізитів оплачуєте публікацію.
  • Адреса електронної пошти редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Правила оформлення статей

Формат сторінки

A 4, орієнтація – книжкова

Поля

верхнє і нижнє 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см

Основний шрифт

Times New Roman

Розмір шрифту основного тексту

14 пунктів

Міжрядковий інтервал

полуторний

Вирівнювання тексту

по ширині

Абзацний відступ
(новий рядок)

1,25 см

Нумерація сторінок

не ведеться

Посилання на літературу

в квадратних дужках [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту.
Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається

Обсяг

від 7 до 20 сторінок включно

  • У статті повинні міститися такі елементи:

- Актуальність статті;
- Постановка проблеми;
- Формулювання цілей статті (постановка завдання);
- Виклад основного матеріалу;
- Висновки, зроблені в результаті дослідження.

  • Редакцією приймаються матеріали, збережені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx )
  • Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів автора (наприклад, Лавров О.О.)
  • Відповідальність за вміст матеріалу несе автор.
  • Статті повинні бути перевірені перед відправкою редакції.
  • У разі грубих порушень правил оформлення стаття не приймається.

Приклад оформлення статті

Лавров О. О.
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ
СТУДЕНТІВ НА ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

У статті розглянуто питання дослідження особливостей формування емоційної сфери студента в процесі його професійної підготовки. Проаналізовано психологічні особливості емоційної сфери студентів у зв’язку з професійною спрямованістю. Запропонована програма формування емоційної сфери майбутнього фахівця.

Ключові слова: емоційна сфера студента, лікарі-психологи, емпіричне дослідження.

The article discusses studies of the formation of the emotional sphere student in the course of his training. The psychological characteristics of the emotional sphere of students in connection with the professional orientation are analyzed. A program of the formation of the emotional sphere of the future specialist is offered.

Key words: emotional sphere of student, doctors-psychologists, empirical research.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Власова О. I. Педагогічна психологія: навчальний посібник. Київ : Либідь, 2005. 400 с.
 
/