Опитування

Як часто ви берете участь у конференціях?
 

Погода

Погода в Львове

ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,

В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

З ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК:

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки (Запорізький національний університет)

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (Класичний приватний університет)

 

З ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК:

Проблеми сучасної психології (Запорізький національний університет)

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» (Херсонський державний університет)

Габітус (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)

Інсайт: психологічні виміри суспільства (Херсонський державний університет)

 
/