Опитування

Як часто ви берете участь у конференціях?
 

Погода

Погода в Львове

Міжнародна науково-практична конференція

«Теоретичні та практичні аспекти розвитку

сучасної педагогіки та психології»

24-25 червня 2016 р.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ

Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом. Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції вчених, аспірантів та студентів та представників освітянської спільноти.

Основні напрямки конференції:

 1. Загальна психологія та психологія особистості.
 2. Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.).
 3. Педагогічна та корекційна психологія.
 4. Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
 5. Соціальна і юридична психологія.
 6. Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
 7. Загальна педагогіка.
 8. Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
 9. Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
 10. Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
 11. Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.
 12. Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: очна та заочна.

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Заповніть On-line форму заявки для участі в конференції за допомогою посилання:

On-line заявка на участь у конференції

Надійшліть на електронну скриньку Оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду наступні матеріали:
1. Тези доповіді;
2. Відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

22 червня 2016 р. (включно)

Увага!

1.  Назви файлів мають бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та мають містити позначення наприкінці, наприклад:

Лотимо М.Ю._Квитанція / Лотимо М.Ю._Тези

2. Після отримання матеріалів, Оргкомітет протягом двох днів відправляє на адресу учасника листа - Підтвердження. Прохання учасникам, які не отримали підтвердження, продублювати листа ще раз. 

3. З метою відшкодування організаційних, видавничих, поліграфічних витрат та витрат з пересилання збірника матеріалів авторам, необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 100 грн. за одну публікацію. Кількість публікацій від одного автора не обмежується.

БАНКІВСЬКИ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
Рахунок одержувача: 26252007284814
ОКПО: 3355510569
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б.: Бокша Вікторія Олегівна
Призначення платежу: поповнення рахунку Бокша В.О. від ПІБ

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

До уваги учасників з інших країн: щодо питань оплати звертайтеся, будь ласка, до оргкомітету.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:
Лотимо М.Ю.
старший викладач кафедри
загальної та соціальної педагогіки
Львівського національного університету
м. Львів, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

• Сторінки не нумеруються.
• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою Література: . У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

***


ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

32FEiW3@3
 
/